TERLEMEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ MEDİKAL GIDA  İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (“Veri Sorumlusu” / “Şirketimiz”) tarafından iletilen Hasta Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu aydınlatma metni okunmuştur. İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-a, c, ç, f maddesinde ve 6/3 maddesinde belirtilen “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbi Teşhis, Tedavi Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri İle Finansmanının Planlanması ve Yönetimi istisna hükümleri uyarınca işlenenler hariç olmak üzere;

İstisna hükümlerine girmeyen, ad-soyad telefon numarası ve Sosyal medya paylaşımlarında kullanılmak üzere resim ve video görüntüleri şeklindeki kişisel verilerimin;

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerinin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmesine, saklanmasına,

Belirtilen amaçlar çerçevesinde veri sorumlusunun;  veri sorumlusunun meşru menfaati, gereği sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde paylaşılmasına tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, özgür iradem ile onay veriyorum.

Açık rızanızı geri almak, bilgi değişikliği yapmak veya belgenizin imha edilmesini istemeniz halinde, talebinizi Şirketimizin Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:42/Z1 ÇORUM adresine fiziken, posta veya noter kanalıyla iletebilir, dentterlemez@gmail.com adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.