Gömülü kalan dişler çene ve ağız yapısını bozmasının yanı sıra birçok farklı soruna da sebep olabiliyor. Gömülü dişlerin yerinden çıkarılması ve tedavi süreçlerinin başlatılması son derece önemli bir işlemdir. Ağrı yapabileceği gibi diğer işlerin de biçimlerini ve hizalanmalarını bozabilirler. Diğer dişler, damak ve çene üzerine baskı yaparak ağrılara ve acıya sebep olabilir. Gömülü dişlerin yarattığı bu problemlerin önüne geçmek için mutlaka dişlerin çektirilmesi gerekir. Çene kemiğinin altında kalan bu dişlerin diğer dişler ile aynı seviyeye gelmesi farklı sebeplerden dolayı engellenebilir. Bu engeller çene yapısına bağlıdır. Gömülü dişler çekildiği takdirde kişi daha sağlıklı bir çene yapısına sahip olacak ve ağrılarından kurtulacaktır. 

Gömülü Diş Çekilmezse Ne Olur?

Çekilmeyen gömülü diş bir süre sonra ağız içerisinde baskı yapmaya başlar. Ağız içerisinde oluşan bu baskı ise zaman ile diğer dişlere de sirayet ederek ağrı alanını genişletir. Yemek yemede ve soğuk – sıcak içecek ve gıda tüketmede zorluklar yaşanmaya başlar. Gömülü diş çekilmediği takdirde ağız içerisinde apse yapar. Apseler ise farklı enfeksiyonlara sebep olur ve bu durum ağız içi yaraların artması, ağrı, acı ve çürümeye zemin hazırlar. 

Çekilmeyen dişlerin mutlaka cerrahi bir kontrolden geçmesi ve ön muayene yapıldıktan sonra belirlenen yöntemlere göre diş çekiminin gerçekleştirilmesi gerekir. Deneyimli ve uzman ekibimiz tarafından yapılan ön muayene ve diş çekme işlemlerinde hijyen kurallarına göre hareket edilir. Steril alanda gömülü dişlerin çekilmesi, bakımı ve muayenesini gerçekleştiririz. 

Gömülü Diş Nasıl Çekilir?

Gömülü dişlerin çekilmesi için öncelikle uzmanlarımızın ön muayene yapması gerekir. Ön muayenenin ardından dişin ne zaman çekileceği ve nasıl çekileceği belirlenir. Eğer öncesinde ilaç kullanımı yapılması gerekiyor ise bu durumda doktorlarımız tarafından öncelikle ilaç tedavisi başlatılır. İlaç tedavisinin ardından ise kontrol muayenesi gerçekleştirilir. Gerekli film çekimleri de tamamlandıktan sonra gömülü dişin çekilmesi için uzmanlarımız operasyona başlar. Kısa süre içerisinde gömülü dişin çekimi tamamlanır. 

Diş Neden Gömülü Kalır?

Dişin gömülü kalmasının nedenleri arasında çene yapısı en önemli sebebi oluşturur. Çene kemiğinin yeterince gelişmediği durumlarda sonradan çıkan dişler ya gömülü kalır ya da çarpık olarak çıkabilir. Bazı durumlarda herhangi bir sorun yaşanmazken özellikle 20’lik dişler gibi ergenliğin ardından çıkan dişler çeneye gömülü kalmaktadır. Dişin gömülü kalmasının bazı sebepleri şunlardır: 

  • Ağızda diş boşluğu olması
  • Çene kaslarının baskı yapması
  • Çene kemiğinin yeterince gelişmemesi
  • Ağız içi bakımın yeterince iyi yapılmaması 
  • Çene genişliğinin yetersiz olması 

Dişin gömülü kalmasına neden olan sebeplerdir. Gömülü dişlerin tedavi ve muayenesi için mutlaka uzman hekimler ile görüşmek gerekir. 

Gömülü Kalan Dişler Hangileridir?

Çenede gömülü kalan dişler genellikle yirmilik dişlerdir. Yirmilik dişler çene yapısı iyice geliştikten ve gelişimi durduktan sonra ortaya çıktığı için genellikle çene içerisinde gömülü kalırlar. 20’lik dişlerin çıkarılması için cerrahi operasyon yapılması gerekir. 20’lik dişlerin yanı sıra kesici dişler de gömülü kalabilir. Kesici dişler halk arasında köpek dişleri olarak bilinen dişlerdir ve 20’lik dişlerden sonra en çok onlar çenede gömülü kalmaları ile bilinir. 

Her Gömülü Diş Çıkarılmalı Mı?

Gömülü dişin çıkarılması zorunlu bir durum değildir. Eğer çene içerisinde sağlığı bozacak bir durum ile karşılaşılmıyor ise gömülü dişe operasyon yapılmasına gerek bulunmaz. Gömülü dişler ağrı, acı, çene kasılması, enfeksiyon ve apse yapmaya başlamış ise bu durumda dişin çekilmesi gerekir. Diş çekimi için ise uzmanlar ile görüşmek ve ön muayene yaptırmak oldukça önemlidir.